NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Vykonstruovaný monstrproces?
Masivní porušení práva se souhlasem vlády Řádu?

Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce konala se 21.09.2011 v Plzni procedura, při které došlo k nejhrubšímu překrucování spravedlnosti. Ještě stejný den jsem udělal rozsáhlé poznámky, protože zřejmě nikdo neudělal žádné oficiální záznamy o celé akci. Po dlouhém a pečlivém zvážení - 20 měsíců - jsem se rozhodl zveřejnit celý incident na internetu.

Při této příležitosti zveřejňuji otevřený dopis velmistrovi, J.E. Don Carlosu Gereda de Borbon, Markýzu de Almazan s datem 22.06.2011

"Vaše Excelence velmistře,

jako právní základ pro korespondenci s Vaší Excelencí odvolávám se na článek 3.15 stanovy Řádu. Tímto předkládám formální stížnost proti Velkobailiv Českého Velkobailivíku, J.E. Prof. Dr. Aleši Blumovi, DSM, GCLJ, s cílem zahájit externí vyšetřování Českého Velkobailivíku podle článku 3.11 stanovy Řádu .

Za předpokladu, že jde u našého Řádu ve skutečnosti o celosvětový křesťanský rýtířský Řád, který byl založen na základě praktikujících křesťanských a rytýřských hodnot, moje žena a já jsme požádali o přijetí do Řádu. Součastně na základě těchto určených hodnot odkázali jsme za svého života většinu našého hmotného vlastnictví našemu Řádu, totíž darování státku Radimovice.

Bohužel náš Řád má ale v mnoha oblastech velké vady, jak praxe ukazuje. Když se základní principy nenaplňují, jako praktikující křesťanství a charakter členů - jak to vyžaduje článek 4.1 a 4.2 těchto stanov - pak to nemohu tiše tolerovat. S tím souvisí velký počet současných nedostatků a špatné řízení v Českém Velkobailivíku. Tím znikla situace, že řešení tohoto problému může vycházet pouze z vnější strany. Přítom odkazuji na připojenou rozsáhlou korespondenci v německém úředním jazyce (podle članku 13.1 ústavy) nášého Řádu.

Podle článku 2.4, odst. 2 stanov, je správce jurisdikce výhradně odpovědný za všechny záležitosti a aktivity v této jurisdikci. Z tohoto důvodu se směřuje tato stížností proti velkobailivovi Českého Velkobailivíku, J.E. Chev. Prof. Dr. Aleši Blumovy, D.S.M., GCLJ. K tomu ještě příspivá osobní aspekt.

Na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra jsou uveřejněna jména agentů bývalé komunistické tajné policie (Státní bezpečnost). Když se zadá do vyhledávacího formuláře kombinace příjmení Bluma a jméno Aleš, je tam pozitivní výsledek. Datum narození také souhlasí s datem narození Českého Velkobailiv. Protože tato informace je pro veřejnost k dispozici na internetu, současná situace masivně škodí pověsti našeho Řádu. Tato záležitost bezpodminečně vyžaduje od našého Řádu oficiální objasnění.

Od 22.01.2011 jsem vedl rozsáhlou korespondenci s vysokými úředníky Řádu: J.E. Chev. Klaus Peter Pokolm GCLJ, J.E. Chev. Dr. Ronald Hendriks, GCLJ a J.E. Chev. Dr. Axel Mittelstaedt GCLJ. J.E. Chev. Dr. Axel Mittelstaedt GCLJ sdělil mě 06.06.2011 e-mailem: "... Váše záležitost se týká většinou Vaší jurisdikce, Velkobailivíku České republiky. U příležitosti osobního setkání v Bratislavě jsem informoval Vašeho šéfa jurisdikce, J.E. Chev. Prof. Dr. Aleš Bluma, GCLJ, o Váších různých tvrzeních (samozřejmě jsem zacházel s jednotlivými tématy Vašich dopisů jako s důvěrnými). Budete proto vyzván Váším šéfem jurisdikce, abyste se vyjádřil k věci. Není úkolem GMC (pozn.: Grand Magistral Council = Velký Magistral Rady = vláda Řádu) zasahovat do národních zájmů ... "

Základ demokratické právnické praxe uvádí, že žádný člověk, který je obžalovan, nemůže sám provadět svoje vlastní šetření proti sobě! Z tohoto důvodu důrazně odmítám vyšetření mé osoby Velkobailivem České republiky.

Jestliže není úkolem GMC "zasahovat do národních zájmů", pak existuje pouze možnost celou problematiku předložit Vaší Excelenci velmistrovi. Jako velmistr Vaše Excelence konečně přísahala slavnostně před Bohem při své inauguraci podlé článku 8.2, odst.5, že se zavazujete zajistit, že stanovy, předpisy, vyhlášky budou dodržovány a zajistit, aby je dodržováli také všichni členové.

Doprovodná rozsáhlá korespondence je uvedená v německém úředním jazyce Řádu. Do celého procesu jsem již investoval stovky hodin a také vznikly i finanční náklady. Je odpovědnost Řádu vyřešit problematiku a případně provést překlady z německého úředního jazyka do angličtiny. Celková částka zdaleka přesahuje možnosti jednoho člověka.

s veškerou úctou

Mikulas Krejcik z Radimovic, OLJ
www.atavis-et-armis.info"

Originální písmenost (ve španělštině) byla poslána dne 24.06.2011 J.E. Velmistrovi s rozsáhlou korespondencí, která již dříve proběhla se členy vlády Řádu (také s rozsáhlými přílohami, které slouží jako důkazy). Od úřední strany autor dodneška neobdržel žádnou odpověď. Žádost o vyšetření u České pošty a španělské pošty ukázala, že zásilka byla doručena příjemci dne 28.06.2011.

Velkobailiv Českého velkobailiviku J.E. Dr. Aleš Bluma, DSM, GCLJ byl také ode mne písemně vyrozuměn že dne 24.06.2011 byla proti němu podána formální stížnost v souladu s požadavky Řádu J.E. velmistrovi. Podlé předpisu mu byla odeslána kopie španělského originálu, která byla zaslána J.E. Velmistovi (s německým překladem). Zásilka byla doručena příjemci dne 27.06.2011. Současně tento dopis obsahoval také kopii mého 13-stránkového dopisu (v němčině) ze dne 25.01.2011 na tehdejšího Grand Magistral Council Delegate - Europe J.E. Chev. Dr. Ronalda Hendriksa, GCLJ, GCMLJ. Tímto byl český velkobailiv dostatečně informován o důvodu stížnosti.

Důležité: Dopis ze dne 25.01.2011 tehdejšímu Grand Magistral Council Delegate - Europe nebyla žádná oficiální stížnost v souladu s člankem 3.15 stanovy Řádu. Tento dopis měl v tomto okamžiku pouze informativní charakter. Proto nebylo nutné, aby velkobailiv České republiky dostal kopii. Teprvé poté když se provozovatel této webové stránky seznámil s internetovými stránkami Ministerstva vnitra České republiky viděl vůbec důvod k oficiální stížnosti proti Českému velkobailivovi.

Důvod proč Řád měl bezpodmínečně objasnit, zda tehdejší český velkobailiv byl nebo nebyl bývalým agentem dřivější komunistické tajné policie, je uveden na další stránce.

Výběr stranek 1 2 3 vpřed

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0011 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo