NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch francais espanol �esk�

Drží Řád svatého Lazara opravdu své zásady?
Nebo jsou tam rytířství a křesťanství jen fráze?
Vykonstruovány monstrproces dá odpověď

18.07.2012 - DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Dne 24.06.2011 jsem poslal dopis velmistru Řádu a požádal ho o zahájení externího přezkoumání Českého Velkobailivíku v souladu s článkem 3.11 stanov Řádu. Celosvětový Řád by měl objasnit zda skutečnost, že současný český velkobailiv byl nebo nebyl agentem bývalé komunistické tajné policie (Státní bezpečnost). Dopis dostal velmistr dne 28.06.2011. Až dodnes neodpověděl. Dne 21.09.2011 měla plzeňská komenda mimořádnou schůzi. Pořad jednání mně nebyl sdělen, ani na vyžádání u kancléře plzeňské komendy. Tohoto setkání jsem se také zúčastnil. Účastnil se také mimořadně český velkobailiv v doprovodu několika rytířů a jednoho právníka. Akce se ukázala zřejmě jako "monstrproces" proti mně. Předseda schůze byl český velkovailiv, proti kterému jsem podal stížnost u velmistra (!) - a musel by být považován za zaujatého. Kromě toho měl velkobailiv ve vlastnictví důvěrné dopisní materiály, které jsem poslal důvěrně mezinárodnímu velkopřevorovi v první polovině roku 2011! Tento materiál byl pak používán jako "důkazní materiál" proti mně, přičemž také velkobailiv provedl sám ústní překlad dokumentů do českého jazyka a dokonce to také komentoval! Byl jsem na konci akce vyzván, abych dobrovolně ukončil své členství v Řádu. O těchto protipravních postupech jsem pak informoval duchovního protektora Řádu, velmistra a několik členů vlády Řádu. Mimo patriarchy do dnešních dnů nikdo neodpověděl. Patriarcha označil incident jako "vnitřní záležitost" Českého Velkobailiviku (!). POTÉ SE ZŘEJMĚ UKÁZALO, ŽE ANI NEJVYŠŠÍ HODNOSTÁŘI TOHOTO ŘÁDU NEDODRŽUJÍ PŘISLUŠNÉ ZÁSADY, PROTO JSEM ZÁKLADNĚ PŘEZKOUMAL SVŮJ VZTAH NEJEN K ŘÁDU ALE TAKÉ KE KŘESŤANSTVÍ: V důsledku toho jsem sdělil dne 10.05.2012 plzeňskému biskupovi oficiálně své odstoupení od římsko-katolické církve. (Také moje manželka prohásila dne 16.05.2012 své odstoupení od římsko-katolické církve.) Vzhledem k tomu že jsme oba opustili křesťanskou víru, je naše členství v Řádu automaticky ukončeno (v souladu s článkem 4.20 stanov Řádu). S ohledem na stávající komunikační chování a jednání Řádu informujeme tímto způsobem Řád o našem ukončení křesťanské víry. Vyhrazuji si také možnost informovat veřejnost podrobně o zde krátce uvedených postupech a dale zveřejňovat příslušné důkazy.

06.05.2013 - DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Některé detaily jsou nyní zveřejněny na spodní straně Vykonstruováný monstrproces?

Tato soukromá webová stránka nechce v žádném případě konkurovat různým oficiálním stránkám Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Důvod, proč vznikla tato webová stránka, je velice prostý: Na internetu se bohužel vyskytuje na různých stránkách, které neprovozuje řád, velký počet falešných informaci a omylů. Oficiální stránky řádu popisují aktuální činnost a nemohou proto reagovat na všechny falešné zprávy a omyly. Protože se také na Wikipedii objevuje k tématu řádu svatého Lazara velký počet falešných tvrzení, provozovatel této webové stránky ztratil postupem času důvěru v objektivitu této internetové encyklopedie. Proto nabízí alternativní zdroj informaci.

Provozovatel této webové stránky byl sám členem řádu svatého Lazara. Zabýval se intenzivně dějinami řádu. Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je nejstarší a rovněž jediný ekumenický řád křesťanství. Je to celosvětová instituce, která je otevřená pro všechny křesťanské denominace. Pro příslušníky jiných než křesťanských vyznání existoval dřive také tzv. asociované členství neboli Compagnons (společníci). Mezi nimi najdeme mimo jiné také J.S. Dalajlámu (Tenzin Gyasto, 14. Dalajláma), který nese titul Compagnon de Saint-Lazare Grand Croix. Řádové heslo zní "atavis et armis" (s předky a zbraněmi) a je také titulem této webové stránky.

Řád svatého Lazara se nepočítá ke Vatikánem uznaným rytířským řádům. Faktem ale je, že členové řádu jsou od roku 1253 vždy titulování jako "rytíři" jak ve vatikánské korespondenci (např. dopis papeže Innocence IV. ze dne 18.01.1253, v kterém vyjadřuje památnou žádost o možnost nadále volit jako mistra řádu svatého Lazara "ZDRAVÉHO RYTÍŘE"), tak v jiných pramenech!

Řád svatého Lazara je rytířské společenství s církevním právem konat investiturní slavnosti (včetně práva přísahy a pasování na rytíře), v rámci přijímání do řádu, předávat svým členům insignie (řádové) a šaty (plášť, uniforma), které členové smí nosit v rámci církevních slavností. Dalším právem řádu je udělování vyznamenání vlastním členům a zasloužilým třetím osobám. (Zdroj: Wiener Diözesan Blatt, ročník 146, číslo 9, září 2008)

Aby se čtenář mohl přesvědčit o objektivitě těchto výroků, budou, kde je to možné, také uvedeny prameny a zdroje.

Protože se jedná o projekt jednoho člověka, může tvorba těchto stránek postupovat pomalu. Pokud máte zájem o další informace, navštěvujte, prosím, tyto stránky i nadále.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0051 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo