NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Mimořádná schůze Plzeňské komendy dne 21.09.2011
Vykonstruovaný monstrproces podle stalinského vzoru?

Mimořádná schůze v pravém smyslu slova

V pátek 16.09.2011 byl zaslán kancléřem plzeňské komendy email členům komendy, ve kterém bylo sděleno, že pět dnů později, v následující středu, 21.09.2011, se koná mimořádná schůze komendy, která vyžaduje nutnou přítomnost všech členů. Nebyl ale uveden pořad jednání. Také písemné přípomínky k pořadu jednání u kancléře komendy nepřínesly žádné informace. Plzeňský komtur nebyl jíž dosažitelný po telefonu několik týdnů pro provozovatele těchto webových stránek.

Autor těchto stránek byl jako člen Plzeňské komendy přítomen na této schůzi. Byli přítomni: Český velkobailiv v doprovodu tří rytířů (Chev. Ing. David Miřejovský, KCLJ; Chev. Ivan Medek, KLJ und Chev. JUDr. Tomas Kordač, KLJ), jeden z nich byl právník, plzeňský komtur, 2 řadovi kněží, dva členové delegace Plzeň-Štěnovice a dalších sedm členů plzeňske komendy. Postulanti nebyli pozváni na toto setkání. Po několika úvodních slovech Plzeňského komtura se ujal zasedání Český velkobailiv. Po několika úvodních slovech byl vysvětlem účel setkání: člen plzeňské komendy, "bratr Krejčík, spáchal velké provinění". Měl by mít snad celý scénář jasné rysy vykonstruovaného monstrprocesu podle stalinského vzoru? Rámec událostí byl následující:

 • Předem nebyl žádný pořad jednání zveřejněn.
  "Obžalovaný" - Mikuláš Krejčík z Radimovic - nebyl předem informován o účelu této schůzky, která se ve skutečnosti proti němu obrátila jako tribunál.

 • "Obžalovanému" nebyla dána žádná možnost
  a) připravit se na obvinění a možnost b) mít ve svém doprovodu právního zástupce.

 • Schůzi předsedal Český velkobailiv,
  tedy osoba, proti níž Mikuláš Krejčík z Radimovic předložil formální stížnost podle ustanovení Řádu u J.E. velmistra, v souladu s článkem 3.15 stanov Řádu svatého Lazara. Tím musí český velkobailiv od začátku být považován za zaujatého a neměl by být předsedou.

 • Brzy prohlásil že budou v každém připadě určité "sankce".
  Celá procedura ve skutečnosti byla jen fráze. Proto nebylo cílem vyšetřovat nějaké problémy. Účelem bylo jedině odstranit nepohodlného řádového bratra z Řádu svatého Lazara.

 • Na "Obžalovaného" byla zaměřena video kamera.
  Jeden z obou řádových kaplanů (P. Mgr. Miroslav Martiš, CM, AChLJ) ji od počátku zaměřil přimo na Mikuláše Krejčíka z Radimovic.

 • Přítomni byli vědomě manipulováni,
  protože Český velkobaliv úvodem vysvětlil členům Plzeňské komendy, že "bratr Krejčík všechny obvinil" (!). Tímto způsobem byli přítomni vědomě popouzeni proti "Obžalovanému".

 • Jedním z cílů této schůze bylo zřejmě také způsobit zastrašování i strach.
  V tomto rámci mělo být zajištěno, že "Obžalovaný" a také přítomní měli by být zastrašeni. Nejméně u Mikuláše Krejčíka z Radimovic toho nebylo dosaženo.

 • Nebylo možné odolat dojmu určité profesionality iniciátorů.
  Velmi málo lidí ovládá takové metody manipulace respektive velmi málo je schopno je analyzovat nebo je poznávat a tím správně jednat. To jenom lze, pokud pochopite základy lidské psychologie komplexně. Nejméně jeden z agitátorů má vysokoškolské vzdělání jako psycholog a ktomu akademický titul.

Odpovídající tomuto bezprávnímu a nedůstojnému rámci bylo pak i následující "dokazování". Nejprvé Český velkobailiv vysvětlil, že bratr Krejčík udělal rozhodující chybu (?). Uvedl, že neposlal velkobailivovi kopii dopisu velmistra. Ve skutečnosti však velkobailiv obdržel kopii a příjem také potvrdil. Upozornění, že Český velkobailiv neobdržel kopii 13-stránkového průvodního dopisu s datem 25.01.2011 v lednu, není platné, protože v lednu informoval Mikuláš Krejčík z Radimovic vládu Řádu pouze informativně o různých problémových oblastech Řádu svatého Lazara:

 • Závažné nedostatky v heraldice Řádu;

 • osoby, které se nepravdivě vydávají uvnitř v Řádu za šlechtice a

 • současné nesprávností a nedostatky v Českém velkobailivíku.

V korespondenci v lednu 2011 nebyla formální stížnost na českého velkobailiva. Proto také pro něho nebyla nutná žádná kopie. Teprve když se jedná o oficiální stížnost proti nadřízenému podle článku 3.15 stanov Řádu svatého Lazara, je nutné poslat kopii dotyčné osobě! Tato kopie byla spolu s textem stížnosti skutečně dodáná českému velkobailivovi dne 27.06.2011.

Český velkobailiv citoval úryvky pasáží z 13-stránkového dopisu v němčině, přeložil je a interpretoval je podle svého uvážení! Například fráze "Nacht-und-Nebel-Aktion" byla vykládána v tom smyslu, že tedy lze chápat teror nacistického Wehrmachtu v okupovaných zemích, kde v noci lidé byli zatčeni a pak zmizeli (mlha). Protože autor použil tuto formulaci v dopise z ledna bylo jím předpokládáno, že on postavil udělení záslužného kříže velmistra řádovému kaplanu na úroveň s nacistickým terorem. To byla další manipulace přítomných, neboť je obecně známo, že "obviněný" sice se narodil v Německu, přesto je české narodností a nicméně má také české občanství. Ale dnešní výraz "Nacht-und-Nebel-Aktion" naznačuje skrytou akci, kterou většinou zákony obcházely. Proto bylo toto srovnání stěžovatele zcela správné.

Český velkobailiv opakovaně tvrdil, že "obžalovaný" nemá ponětí co tvrdí. Bylo to všechno tvrzení ale žádné důkazy. (Přítom dostala vláda Řádu dostatečné písemné důkazy! Např. balíček pro J.E. Velmistra měl hmotnost 2 kg). Čím více velkobailiv argumentoval, tim více byli ve skutečnosti zřejmé vady v Českém velkobailiviku. Protože Mikuláš Krejčík z Radimovic ale vždy zůstal klidný a objektivní, potom zasáhl jistý řádový kaplan aktivně do výslechu. Když nedostal na svoji otázku k "obžalovanému" odpověď, ale nepříjemnou a nečekanou protiotázku, ztratil řádový kaplan uplně sebeovládání. Po neopodstatněných pomluvách hlasitě hanobil "obžalovaného" (jako "farizej", "ďábelské dílo", "špinavost", "nechutnost" a pod.). Tvrdil, že "obžalovaný", pošpinil svou čest (pauza, pak obrátil hlavu k velkobailivovi) - "a samozřejmě také čest Jeho Excelence." Protože "obžalovaný" stále zůstal klidný a ovládal se, ztratil dokonce i Český velkobailiv svoje sebeovládání. Vicekrát hlasitě křičel na "obžalovaného" že lhal a že je lhář. Mikuláš Krejčík z Radimovic zůstal pří tomto běsnění dále klidný a trpělivý. Jeden z přítomných rytířů (Chev. Ivan Medek, KLJ) se obával, že se celá akce vymiká kontrole. S ohledem na psychický stav jednotlivých přítomných, doporučil tento rytíř velkobailivovi nyni oznámit bratru Krejčíkovi tyto "sankce" (!). Za normálních okolností má vždy obžalovaný poslední slovo, ale ani tato právní zásada se nevyužila. Následovalo ze strany Českého velkobailivu oznámení o "sankci" (které již předem telefonický domluvil s všemi členy Velké rady velkobiliviku České republiky!):

 • Navrácení statku Radimovice, který byl darován Řádu svatého Lazara.

 • Pan Krejčík bude vyzván dobrovolně vystoupit z Řádu.

 • Pokud to neučiní, pak přítomný právník Chev. JUDr. Tomáš Kordač, KLJ povede proti panu Krejčíkovi právní kroky.

 • Pan Krejčík by byl potom vyloučen z Řádu svatého Lazara i proti jeho vůli.

Tato hrůzná událost poté skončila společnou modlitbou, k níž se připojili všichni přítomní ...

Všeobecný souhrn

Pokud by to všechno nebyla skutečnost, mohl by to být scénář k filmu: Mikuláš Krejčík z Radimovic s manželkou daroval statek Radimovice Českému velkobailiviku Řádu svatého Lazara. Byl praktikujícím křesťanem a držel se úzkostlivě všech předpísů Řádu svatého Lazara. Protože mu svým celým srdcem zaleželo na Řádu, poukázal na různé oblastí, které by mohly být v Řádu zlepšeny. Dotkl se pří tom takových témat, které pro jisté lidi v Řádu svatého Lazara jsou nepříjemné? Zřejmě byl nepohodlný a musel proto být bezpomínečně odstraněn z Řádu svatého Lazara. Přestože se pří tom dovolával na ústavu a stanovy Řádu, pravděpodobně nebude tento fakt u všech akceptován. Zvláště ne od skupiny lidí, kterým chybí duševní spiritualita, praktikující křesťanství i charakter. Jsou to lidé, kteří používají v první řadě starodávný Řád svatého Lazara pro své vlastní ego. Co ve skutečnosti udělal Mikuláš Krejčík z Radimovic špatně?

Potomto představení měl Mikuláš Krejčík z Radimovic různé rozhovory s přítomnými. Přístoupil k Českému velkobailivu a promlouval s ním přátelsky, klidně a uvolněně. Při této příležitosti řekl velkobailiv mezi čtyřma očima: "Víte co jste udělal špatně? Říkáte lidem věci, které pro ně nejsou přijatelné!"

S těmito plánovanými "opatřeními" Českého velkobailiviku zůstávají však vlastní problémy na které poukázal Mikuláš Krejčík z Radimovic v Řádu svatého Lazara nevyřešeny - a budou s jístotou přičínou dalších problémů. Zejména osoba Českého velkobailiva vyvolává nezodpovězené otázky. Lze doufat, že nyní vysoce zodpovědné osoby v Řádu v svatého Lazara nyní příjmou řešení problematiky a zvlašť vyřeší současné problémy v Českém velkobailiviku - na správém místě.

Existuje mimochodem v Českém velkobailiviku také jeden komtur, který byl od důvěryhodného svědka podle fotografie poznán jako bývalý "Kádrový pracovník Průmyslového podníku města Plzně". Jako důkaz předkládá provozovatel těchto internetových stránek úředně ověřené čestné prohlašení od důvěryhodného svědka. To je další důkaz, že Český velkobailivík se zdá být infiltrován bývalými komunistickými funkcionáři, kteří se svými zákeřnými metodami způsobí problémy praktikujcím křesťanům v Řádu svatého Lazara i dnes. To by nemělo představovat komunisty jsou obecně hanlivě! Dnešní moderní komunistické strany v Evropě se zavázaly k demokracii. Odkaz na bývalých komunistických funkcionářů v Řádu svatého Lazara již bylo zmíněno zde jen proto, že tito lidé zřejmě nechtějí otevřeně přiznat jejich vlastní minulosti - a udržet tajemství jejich minulosti vědomě. Pak je možne zeptat: Proč to dělají? Mají tito lidé špatný zvědomí? Co přiměje lidi, aby zradil své základní hodnoty a spadnout na pokrytectví? Chová se oficiální strana od Řádu zřejmě nečinně? Zde je nyní okamžitě bezpodmínečně nutnost jednat. Čas nyní ukáže, jak to bude s Řádem svatého Lazara v budoucnosti dále ...

Osobní závěr

Moje manželka a já jsme dali Řádu svatého Lazara téměř všechno naše hmotné vlastnictví a to tím že jsme darováli Řádu státek Radimovice. Statek Radimovice je jako nemovitost stále ve vlastnictví Českého velkobailiku Řádu svatého Lazara!) Oba jsme věřili ve velké cíle tohoto Řádu a také, že se praktikuje zbožná oddanost a rytířství - především u vysokých hodnostářů a duchovenstva. Ale jak vypadá realita? Má Řád ve skutečnosti snad jiné cíle? Moje manželka a já jsme proto zásadně přehodnotily náš vztah ke křesťanství. V důsledku toho jsme opustili křesťanství a nyní oba příslušíme k jinému náboženství. Nyní již nejsme členy Řádu svatého Lazara, neboť naše členství v Řádu je tím automaticky skončeno (v souladu s článkem 04.20 stanovy Řádu).

Na začátku ledna 2015 četl jsem na straně Českého velkobailiviku stávající vnitrostátní struktura. Nový velkobailiv je nyní J.E. Chev. Ing. David Miřejovský, KCLJ, jeden ze třech rytířů, kteří doprovodily byvalého velkobailiva J.E. Chev. Prof. Dr. Aleš Bluma, DSM, GCLJ dne 21.09.2011 v Plzni (!). J. E. Chev. Prof. Dr. Aleš Bluma, DSM, GCLJ je nyní velitel Pražské komendy (!)

Výběr stranek zpět 1 2 3

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0010 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo