NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Státní bezpečnost a reakce vlády Řádu na stížnosti

Statní bezpečnost

Odpovídající německý článek ve Wikipedii o předmětu Státní bezpečnosti ukazuje, že se jedná o politickou policii a tajnou službu bývalého Československa v letech 1945-1989. Po komunistickém převratu v roce 1948 byla Státní bezpečnost zřízená podle modelu KGB. V článku Wikipedie říkájí, že "Pod dohledem sovětských poradců byla tajná služba hlavní represivní orgán komunistického režimu, který zejména v období pozdního stalinismu během vedením Gottwalda jako vůdce státu a strany pronásledovala a terorizovala všemi prostředky skutečné a předpokládané odpůrce nového režimu. Její úloha byla podobná jako u Ministerstva pro státní bezpečnosti NDR (Ministerium für Staatssicherheit der DDR - Stasi). " Odpovídající článek České Wikipedie taktež doplňuje: "I v této době tajná policie používala nelegální metody, jako je mučení, užívání drog a vynucování doznání. Po roce 1948 byly tyto praktiky, nyní zcela běžné rozšiřeny a všeobecně podporovány sovětskými školiteli a pozorovateli. Tyto metody byly dále rozšiřovány a používány především při přípravě konstruovaných monsterprocesů s politickými a ideologickými odpůrci komunismu nebo nespolehlivými občany. Případy úmrtí nebo doživotního postižení respondentů byly tolerovány, nebo dokonce považovány za žádoucí."

Medici ve službách Státní bezpečnosti

Německý televizný příspěvek ZDF Historie Die dunkelsten Geheimnisse des kalten Krieges (Nejtemnější tajemství studené války) uvedl, že v Československu měli někteří zkušenosti s drogami při výslechu. Po roce 1948 byly drogy používané proti odpurcům ve vlastní zemi. V Praze existuje tajná laboratoř, která zkouší psychosubstance pro české tajné služby StB (Státní bezpečnost). Je to obdoba pověstné laboratoře KGB 12 v Moskvě. V Praze byly během studené války také američtí vojáci zajatí ve vietnamské válce, používáni jako pokusné osoby. V této době bylo Československo největším světovým výrobcem LSD. Byly testovány drogy, které působí strach, důvěru, agresivitu, nebo hovornost. Jíž během korejské války byl v Korei československý polní lazaret, ve kterém bylo experimentováno s válečnými zajatci. To uváděl československý generálmajor Jan Šenja, který přeběhl v roce 1968 na západ, že se tam všechny operace, včetně amputací, prováděly bez anestezie. Také mnoho američanů přišlo o život.

Která osoba má být přezkoušená?

Osobu která se nachází na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra lze vyhledát v názvu kombinací Bluma, Aleš, měla následující kariéru ve Statní bezpecnosti:

 • 21.10.1970
  registrovaná pod krycím jménem "Referent" je Aleš Bluma, narozen 05.08.1942, registrační číslo 15526

 • 21.02.1977
  registrovaná pod krycími jmény "Historik" a "Andre" je Aleš Bluma, narozen 05.08.1942, registrační číslo 28323

 • 10.04.1979
  registrovaná pod krycím jménem "Trnka" je Aleš Bluma, narozen 05.08.1942, registrační číslo 47667

 • 11.11.1986
  registrovaná pod krycím jménem "Trnka" je Aleš Bluma, narozen 05.08.1942, registrační číslo 47667/3607

 • Poznámka
  Na neoficiálním seznamu spoluprácovníků StB, v roce 2009 publikovan českým disidentem Stanislavem Pencem je stejná osoba vedená od 01.01.1955 u Státní bezpečnosti v Brně, archiv číslo V-8216.

Přitom tato osoba byla minimálně od roku 1979 vedená jako agent. Předtim byla PO (Poveřená osoba) a KTS (Kanditat tajné sluzby). Tato osoba patřila k vládní organizaci, která mučila lidi a celoživotně poškozovala i kalkulovala se smrtí obětí, nebo dokonce si přála tyto následky(!). Řád svatého Lazara je naproti tomu založen na křesťanských hodnotách. Podle stanov (článek 4.1 a 4.2) jsou pro členství v Řádu nutná následující kritéria: charakter a pověst, které dělají Řádu čest a jsou prospěšné pro jeho poslání; být praktikujícím křesťanem; musí být zdravé mysli a takového zajištění a postavení, jež jí nebo jemu umožňuje žít poctivě a plně a svobodně plnit zákony a dekrety Řádu a zvládat všechny povinnosti člena .

Se zásadami Řádu svatého Lazara je neslučitelné, aby osoba, která patříla ke zločinecké Státní bezpečnosti, mohla zůstat členem Řádu, ačkoliv má možná vysokou pozici ve vedení Řádu. Proto je nezbytné, aby Řád svatého Lazara kontrolval, zda je velkobailiv Českého velkobailiviku skutečně tato osoba uvedená na internetu jako agent StB nebo ne. Pokud vyšetřování by mělo potvrdit že byl agentem StB, pak je třeba okamžitě provést vyloučení z Řádu. Proto žádal provozovatel tohoto webu svou stížností v dopise J.E. velmistrovi, externí přezkomání podle článku 3.11 stavnov Řádu.

Reakce vlády Řádu

Reakce vlády Řádu na stišností žadateli dodnes bohužel není známa. J.E. Velmistr samozřejmě prokazatelně stížnost dostal. Na telefonickou poptávku uvedl mezinárodní velkopřevor jen stručnou poznámku: obrátit se na současného delegáta GMC, J.E. Chev. Dr. Axela Mittelstaedta, GCLJ. A tento oznámil ve svém emailu z dne 06.06.2011 stěžovateli: "... Že v žádném případě není úkolem GMC vměšovat se do národních zájmů ...". Takže přesto kledeme zásadní otázku: Vypadá tak celosvětový Řád?

Dne 09.09.2011 se setkal žadatel stížnosti u příležitosti slavnostní investitury Velkopřevorství Německo v Heilsbronnu s mladým mužem, který se představil jako Grand Magistral Deputy Delegate for European Affairs, Chev. R. Stephan Henhapl, KCLJ. Na problém reagoval: "Já jsem s Alešem o problému mluvil a on mně všechno vysvětlil. Přesto nebudeme (pozn.: Kdo jsme my?) postupuovat proti nikomu, kdo nebude trestně stíhán."

Oprávněné otázky

Nyní se přirozeně vyskytují oprávněné otázky. Porozumime argumentu: nepostupuovat proti nikomu, kdo nebude trestně stíhán? Tajná služba StB konec konců umučila lidi k smrti. Tyto oběti nemohou již mluvit. V souladu s prinzipem "Kde není žalobce - není soudce" nejsou pachatelé samozřejmě trestně stíháni ani v dnešní demokratické České republice. Zcela rozdílná od právního hlediska je vždy morálka a eticka. Proto křesťanský rytířský Řád by se tím měl řídit. Proto je předložený argument, nepostupovat proti nikomu, kdo nebude trestně stíhán, morálně a eticky neudržitelný.

Zejména z těchto důvodů musí v každém případě následovat vysvětlení Řádem svatého Lazara. V opačném případě bude pověst Řádu svatého Lazara na celém světě těžce poškozená. Měl by v Německu Řád svatého Lazara po roce 1945 tolerovát ve svých řadách členy, lidi kteří prokázaně byli členy Gestapa, SS, SA, nebo jiných zločineckých organizací? Samotné členství v těchto organizacích by nemělo umožnit členství v Řádu svatého Lazara. Vzhledem k tomu by se nemuseli nutně prokazovat konkrétní trestné činy. Samotné bývalé členství v kriminální a zločinecké organizaci by bylo již dostatečným důvodem, že takového člověka nemohou tolerovat ve svých vlastních řadách. Kdyby tato základní zásada nebyla splněna, potom vyvstává základní otázka: Kde ještě zůstává prostor pro špitální duchovno, na nichž je založen Řád svatého Lazara již celá staletí?

Co se stalo dál? Dne 21.09.2011 se konala mimořádná schůze plzeňské komendy, která by mohla mít výrasné rysy výkonstruovaného monstrprocesu? Více k tomu na další straně.

Výběr stranek zpět 1 2 3 vpřed

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0012 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo