NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Statek Radimovice byl darován Řádu svatého Lazara
- v budoucnosti by se mohl stát domovem seniorů s chráněným bydlením

Stránka 2

Zajmavé podrobnosti v souvislosti realizace darovací smlouvě:

  • Celková doba: Od oznámení o darovaní nemovitosti, dne 15.12.2007 až do úspěšného zapsání nového práva vlastnictví do katastru nemovitostí dne 16.06.2010 uběhlo 2 roky, 6 měsíců a 1 den.

  • Doba trvání realizace darování: od prvních konkrétních kroků dne 14.08.2009 až do úspěšného zapsání nového práva vlastnictví do katastru nemovitostí dne 16.06.2010 - nebo 10 mesíců a 2 dny.

  • Učast pravníků: 4

  • Verze smlouvy během 9 mesíců: 5

  • Žadosty na vklad do katastru nemovitostí: 3, z toho 2 zamítnuty

  • Ověřené podpisy učastníků celkem: 102

Podrobnosti o darované nemovitosti:

  • Hodnota daru: Podle znaleckého posudku č. 3534 pana Ing. P.Š. dne 28.07.2010, je hodnota darované nemovitosti 2.365.480 Kč nebo cca. 92.763 Euro.

  • Celková plocha statku Radimovice: 29.692 čtverečných metrů, což činí cca 40 % plochy vesnice Radimovice.

  • Darovací daň: Po zapsání věcného břemene (právo na užívání po dobu života) uhradilí manželé Krejčíkovi z Radimovic darovací daň ve výši 53.144 Kč nebo cca. 2.169 Euro dne 09.11.2010 u přislušného finančního úřadu Plzeň-sever.


Listina k záslužnému kříži velkobailivíku,
pro detail klikněte na obrázek

27.11.2010: Po investituře českého velkobailivíku v Českých Budějovicích se konalo při slavnostní příležitosti , setkání českých členů Řádu a přijatých hostů. Při této příležitosti dostal Mikuláš Krejčík z Radimovic od velkobailiva, J.E. Chev. Prof. Dr. Aleše Blumy, DSM, KCLJ záslužný kříž velkobailivíku. Ve foto galerii jsou umístěny tři fotografie na toto téma. Záslužný kříž by měl určitě patřit též mojí manželce Karin, která se účastnila darování statku Radimovice. Její zásluhy Řád dosud neocenil.

Pohled

J.E. velkobailiv velkobailivíku České republiky udvedl v osobních rozhorovech v minulosti, že teprvé po 8 let, tzn. kolem r. 2018 může začinat realizace zřizování domovů seniorů s chráněným bydlením. Předtím má Řád ještě na starost realizace podobných objektů v České republice. Dne 27.11.2010 veřejně opakoval J.E. velkobailiv v Českých Budějovicích , že v Radmovicích vznikne v budoucnosti domov seniorů nebo hospic.

Zda a kdy by tyto záměry mohly být realizovány, dnes ještě není jisté. Takový projekt vyžaduje samozřejmě příslušné finanční prostředky a ty musí být předem zajištěny. Statek Radimovice by se mohl stát pro mnoho starých lidí místem, kde jim bude umožněno prožít ještě mnoho krásných let života. Pokud je to Boží vůle ... určitě se to tak stane.

O pokroku v jednání o zřizování domovů seniorů s chráněným bydlením budete na těchto místech i nadále informováni - jakmile jsou znamy dalši podrobnosti.

19.07.2012: I po ukončení našeho členství v Řádu (podrobnosti viz hlavní strana), je stále majitel statku Řád respektive Velkobailivík České republiky. Darovací smlouva je právoplatná. V katastru nemovistosí je právoplatně registrován Velkobailivík České republiky jako majitel - stejně jako tam je pravoplatně úvedeno věcné břemeno pro mou ženou a mně.

Výběr stranek zpět 1 2

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0010 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo