NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Statek Radimovice byl darován Řádu svatého Lazara
- v budoucnosti by se mohl stát domovem seniorů s chráněným bydlením

Radimovice im Sommer
Radimovice v létě, autor: Mikuláš Krejčík z Radimovic

Statek Radimovice leží v západních Čechách ve vesnici stejného jména. Dnes je to část obce Všeruby na okrese Plzeň-sever. Výklad původu jména vesnice je následující: Radimovice = ves lidí Radimových; Radim je krátká forma jména Radomír = ten, který má rád mír. První zmínky o tomto místě jsou věrohodně uvedeny v roce 1263 a jsou spojeny se jménem šlechtice: "Henricus de Radymawiz... supannus".


Pravděpodobný erb
Jindřicha z Radimovic

Česká forma jména je Jindřich z Radimovic. Byl to župan, purkmistr župy t.j. oblasti podobné dnešnímu okresu. (Pocházel pravděpodobně z jednoho z nejmocnějších českých rodů Hroznatovců. Jméno tohoto rodu se odvozuje od Hroznaty, zakladatele kláštera Teplá.) Tento šlechtic se v análech českých dějin objevuje dvakrát a to: 2. července 1263 v Plasích a 18. března 1269 v Purglinu (dnes Habartov, okres Sokolov). Okolnosti byly v obou případech stejné: český král Přemysl Otakar II. udělil klášteru Plasy privilegia. Mezi přítomnými svědky byl také Jindřich z Radimovic. V této době obklopovalo dnešní statek Radimovice opevnění. Pravděpodobně tady stál (malý) hrad. Stavební základy současných budov poukazují na existenci dřívějšího většího komplexu budov.

Časem vznikla také vesnice Radimovice. Statek a vesnice byly ve průběhu století v majetku různých šlechtických rodů. Některými z nich byl dnešní statek občas využíván jako šlechtické sídlo. Statek Radimovice byl až do roku 1925 majetkem knížete Aloyse zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Od roku 1995 je statek de facto majetkem manželů Mikuláše a Karin Krejčík z Radimovic; de jure české firmy Galerie "Včelí královna" spol. s r.o., jejíž kompletní podíly vlastní manželka Karin. Mikuláš Krejčík z Radimovic stal se důstojníkem Vojenského a Špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského dne 13. června 2009. Podrobnosti o něm, jeho činnosti a původu najdete zde. Po dohodě se svou manželkou učinil Mikulás Krejčík z Radimovic už dne 15.12.2007 - tedy v době, kdy teprve žádal o přijetí do řádu - čestné prohlášení, ve kterém oznámil darování statku ve prospěch Řádu svatého Lazara. Český text čestného prohlášení je k vidění zde. Je přáním obou manželů, aby statek Radimovice sloužil v budoucnosti charitativním účelům.

Už od roku 2002 mají manželé Krejčíkovi z Radimovic přání, aby statek v budoucnosti sloužil jako domov seniorů s chráněným bydlením. V stejném roce zhotovil pan Luboš Kolofa plány, které ukazují, jak by mohl objekt později vypadat. Smyslem a účelem této instituce by mělo být zajištění co největší možné nezávislosti a zároveň poskytnutí komfortního sociálního zařízení. Manželské páry by mohly mít k dispozici malý byt, jednotlivci by mohli bydlet v dostatečně velkém pokoji. K dispozici by mohla být společná jídelna. Lékařská péče by měla být dostupná přímo v areálu. Ke statku náleží 3 hektary zahrady. Ta by mohla být upravena jako krásný park. Mohla by zde také vzniknout malá řádová kaplička, která by sloužila věřícím.

Dne 26.05.2010 byl vyhotovena pravoplatná darovací smlouva a ješte stejný den podana do katastrálniho úřadu plzeňskeho kraje - pracovište Plzeň-sever. (Poznámka: ve scanovaném textu darovaci smlouvy je levo nahoře příkrto razítko z důvodech zákona na ochranu dat. Přikryto je razitko pravníka, který byl činný v teto zaležitosi pro propěch Řádu na žadosti velkobaivika Českého velkobailivku Řádu. Tento právník uživa svoje právo na ochranu dat a důrazně nechci být jmenovan na těch webových strán!) Převedení vlastnické právo je právoplatně od 16.06.2010, jak je to viditelně z přislušného výpisu z katastru nemovitostí.

Nový majitel statku Radimovice je od 16.06.2010:

Velkobailivik České republiky sjednoceného Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jerusalemského
.

Máme za sebou první důležitý krok. Nyní můžeme doufat, že se s Boží pomoci podaří zařídit domov seniorů s chráněným bydlením.

Výběr stranek 1 2 vpřed

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0009 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo